תשלום 10% מס קבוע עבור הכנסה משכר דירה – מה זה אומר?

הכנסה משכר דירה בישראל למגורים (בלבד) פטורה ממס עד לתקרה שנקבעת מדי שנה על ידי רשויות המס. חישוב התקרה מתבצע לכלל הדירות שמשכיר כל אדם בישראל לכל חודש. כלומר, אין חישוב פטור לכל דירה בנפרד, אלא לסך כל ההכנסה משכר דירה (החישוב מתייחס גם לשכר דירה מחלק מדירה). נכון לשנת 2024, למשל, סכום הפטור עומד על 5654 ש"ח לחודש. במידה ושכר הדירה למגורים לחודש עבר את סכום המס (אפילו בש"ח אחד), מתחיל חיוב במס על כל שכר הדירה, מהשקל הראשון. זאת בניגוד לאמונתם של רבים הסבורים שיש לשלם מס רק על הסכום שמעבר לפטור.

מערכת המיסוי של הכנסות משכירות בישראל מציעה מספר מסלולים הנותנים מענה לתרחישים שונים. מסלול יעיל במיוחד הוא שיעור מס קבוע של 10% על השכרת נכסים למגורים. שיעור קבוע זה מפשט את הדברים ומבטל את הצורך ברישום פיננסי מפורט וניכויים הקשורים להוצאות רכוש. הוא אידיאלי עבור בעלי בתים המחפשים דרך פשוטה לעמוד בתקנות המס, מכיוון שהוא מקל על חישוב המס עבור אלה מאיתנו שפחות מכירים את מורכבות חוקי המס. הוא נועד להבטיח שבעלי בתים יוכלו לנהל את תשלום המס שלהם במהירות, בקלות וביעילות, מבלי לצלול עמוק לתוך הניואנסים של מערכת המס הרחבה יותר.

תשלום 10% מס קבוע עבור שכר דירה

איך זה עובד?

אפשרות המס של 10% על הכנסות משכירות בישראל היא למעשה החלת שיעור מס קבוע של 10% על הכנסות השכירות ברוטו מנכסי מגורים. שיטה זו מייעלת את תהליך דיווח המס, מכיוון שהיא אינה דורשת מהמשכירים לתת דין וחשבון או לנכות הוצאות הקשורות לתחזוקה או ניהול של נכסים. כדי להיות זכאי, הנכס המושכר חייב להיות למגורים, ממוקם בתוך ישראל, ולא להיות חלק מפעילות עסקית.

בחירה במס של 10% על הכנסות משכירות פירושה שבעלי בתים אינם יכולים לנכות פחת או הוצאות אחרות הקשורות לנכס, מה שעלול להשפיע על הרווחיות מן ההשכרה. בנוסף, הבחירה עשויה להשפיע על חישוב מס שבח בעת מכירת הנכס, שכן בעת מכירת הנכס מוסיפים לרווח לחישוב המס את הפחת שיכולת לנכות מהנכס שמומש. במקרים מסויימים ניתן לשלם הרבה פחות מ-10% מס על שכר דירה, בשל הפחתת המס לאחר גיל 60, או בזכות מסלולים נוספים של חישוב הכנסה משכר דירה שבהם מחשבים את ההפרש מעבר לפטור.
חשוב לקחת בחשבון את כל השיקולים הללו מול הפשטות שמציעה אופציית ה-10%.

מה צריך לעשות?

כדי לבחור באפשרות המס של 10%, על בעלי הדירות לפעול לפי הנוהל של רשות המיסים בישראל – הגשת הצהרה לרשות המיסים לפני המועד האחרון שנקבע בחוק. יש לוודא שכל הכנסות השכירות ופרטי הנכס מדווחים במדוייק. יש להציג את הסכמי השכירות של הנכסים והוכחת ההכנסות מן ההשכרה.

בסופו של דבר, האפשרות של תשלום 10% מס קבוע עבור הכנסה משכר דירה מתאימה לבעלי בתים המחפשים פשטות בניהול המס, אך היתרונות שלה משתנים בהתאם למצבים פיננסיים ומטרות אישיות, ומדגישים את החשיבות של ייעוץ מותאם אישית.

שאלות נפוצות בנושא:מהי אפשרות המס של 10% על הכנסות משכירות בישראל?

אפשרות המס של 10% על הכנסות משכירות בישראל היא שיטת מיסוי פשוטה המאפשרת למשכירים לשלם שיעור מס קבוע של 10% על הכנסות ברוטו משכירות מנכסי מגורים מבלי להגיש דוח לרשויות המס. אפשרות זו נועדה להקל ולייעל את תשלום המס, תוך עקיפת הצורך במעקב הוצאות מפורט ותביעות ניכוי. היא מיועדת לבעלי בתים המחפשים גישה פשוטה לניהול חובות המס שלהם על רווחי שכירות. היא מועילה במיוחד עבור אלה עם יחידות השכרה מועטות המבקשים לצמצם את הביורוקרטיה הכרוכה בתשלום המס.

מי זכאי לאפשרות מס של 10% על הכנסות משכירות?

אפשרות המס של 10% על הכנסות משכירות בישראל זמינה ליחידים שבבעלותם נכסי מגורים המשמשים להשכרה. כדי להיות זכאי, אין לסווג את פעילות ההשכרה כפעילות עסקית.

כיצד אוכל לבחור באפשרות המס של 10%?

כדי לבחור באפשרות של 10% מס על הכנסות משכירות בישראל, על המשכירים להצהיר על בחירתם בפני רשות המיסים, בדרך כלל בתחילת שנת המס, או עם רכישת הנכס המושכר. מדובר בהגשת טופס ספציפי דרך הפורטל המקוון של רשות המיסים, המציין את בחירת שיטת הריבית האחידה של 10% לתקופת המס הקרובה. חשוב להקפיד על מועדי ההגשה כדי להבטיח זכאות לכל שנת המס. להבנת הצעדים המדוייקים והמסמכים הנדרשים, מומלץ לבדוק באתר האינטרנט של רשות המיסים או להתייעץ עם רואה חשבון מומחה מיסוי.

האם ניתן לנכות הוצאות הקשורות לרכוש תחת אפשרות המס של 10%?

לא, על פי אופציית המס של 10% על הכנסות משכירות בישראל, משכירים אינם יכולים לנכות הוצאות הקשורות לנכס מהכנסתם החייבת. שיטת מיסוי פשוטה זו מחייבת תשלום שיעור קבוע על הכנסות השכירות ברוטו, תוך ויתור על האפשרות להפחית את ההכנסה החייבת באמצעות ניכויים כגון תחזוקה, תיקונים או הוצאות אחרות הקשורות לרכוש. בחירה באפשרות של 10% מס על הכנסות משכירות בישראל פירושה שלא ניתן לתבוע פחת על הנכס כהוצאה מוכרת לניכוי. שיטת מס זו מחשבת את חבות המס שלך בהתבסס על הכנסות השכירות ברוטו מבלי לאפשר פחת או ניכויים נפוצים אחרים הקשורים לעלות או לבלאי של הנכס.

מהם המועדים לבחירה באפשרות המס של 10%?

המועדים לבחירה באפשרות המס של 10% על הכנסות משכירות בישראל תואמים בדרך כלל את תחילת שנת המס או מועדים ספציפיים שנקבעו על ידי רשות המיסים בישראל. בעלי דירות צריכים להצהיר על בחירתם לפני מועדים אלה כדי להבטיח שיוכלו ליהנות מן האופציה במשך כל שנת המס. חשוב מאוד לבדוק את מועדי השנה הנוכחית באתר הרשמי של רשות המיסים או להתייעץ עם מומחה מס כדי לא לפספס את חלון הבחירות.

האם אפשרות המס של 10% זמינה עבור נכסים שאינם למגורים?

אפשרות המס של 10% תוכננה במיוחד עבור הכנסות משכירות הנובעות מנכסי מגורים בישראל. היא אינה חלה על נכסים שאינם למגורים, כגון שטחי מסחר או תעשייה, החייבים במס על פי כללים ותעריפים שונים. משכירים של נכסים שאינם למגורים חייבים לפעול לפי תקנות המס הסטנדרטיות החלות על הכנסות עסקיות, לרבות היכולת לנכות הוצאות ופחת.

כיצד משפיעה אופציית המס של 10% על חישובי מס רווחי הון?

בחירה באפשרות המס של 10% משפיעה ישירות על חישוב מס רווחי הון כתוצאה משינוי חישוב בסיס העלות של הנכס בעת מכירתו. מכיוון שלא נתבעים פחת וניכויים במסגרת אפשרות זו, בסיס העלות של הנכס עשוי שלא להצטמצם כפי שהיה קורה בשיטות האחרות, מה שעלול לגרום לחבות גבוהה יותר במס רווחי הון בעת המכירה. מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לקבלת ייעוץ אישי ולהבין את ההשפעה הספציפית על מצבכם.

האם ניתן לחזור למיסוי רגיל לאחר בחירה באפשרות של 10%?

כן, משכירים יכולים לחזור לשיטת המיסוי הרגילה לאחר בחירה באפשרות של 10%, אך שינוי זה כפוף בדרך כלל לכללים וללוחות זמנים שנקבעו על ידי רשות המיסים ולרוב בצורך להגשת דו"ח שנתי לרשויות המס. חשוב להודיע לרשות המיסים על כוונתכם לחזור למיסוי רגיל בהתאם להנחיות אלו. לקבלת התהליך המדויק ולוחות הזמנים יש להתייעץ באתר הרשמי של רשות המיסים או עם מומחה בתחום המס.

האם יש חריגים או החרגות לאפשרות המס של 10%?

כן, ישנם חריגים והחרגות לאפשרות המס של 10%. הוא תוכנן במיוחד עבור בעלי בתים פרטיים המשכירים  נכסים למגורים ועשוי שלא לחול אם פעילות ההשכרה נחשבת לעסק או אם הנכס משמש למטרות שאינן למגורים. בנוסף, משכירים המחזיקים במספר דירות עלולים להיחשב לפי רשויות המס כמקיימים פעילות המגיעה עד כדי עסק. הם ישלמו מס שולי גבוה, ולא יזכו ליהנות מתשלום מס של 10 אחוז מס בלבד. חשוב לבחון את הקריטריונים הספציפיים שנקבעו על ידי רשות המיסים בישראל או להתייעץ עם מומחה מס כדי לקבוע את הזכאות ואת כל החריגים החלים עליכם.

כיצד אוכל לחשב את הכנסותיי משכירות עבור אפשרות המס של 10%?

כדי לחשב את הכנסות השכירות שלכם עבור אופציית המס של 10%, סכמו את סך ההכנסות ברוטו שהתקבלו מהשוכרים במהלך שנת המס, ללא ניכוי הוצאות. הכנסה ברוטו זו כפופה לשיעור מס אחיד של 10%. אם אתם גובים שכר דירה חודשי, הכפילו את הסכום במספר החודשים שהנכס הושכר כדי לקבל את ההכנסה השנתית שלכם משכירות ברוטו, ולאחר מכן הפחיתו ממנו 10%. שימו לב – במידה ותרוויחו ממשכורת או מעסק הכנסות גבוהות, הרי שיקבע לכם תשלום מס נוסף בשם מס יסף, ותחויבו בתשלום 3 אחוזי מס נוספים על שכר הדירה באותה שנה.

אילו מסמכים נדרשים כדי לבחור באפשרות המס של 10%?

כדי לבחור באפשרות של 10% מס, עליכם להגיש הצהרה או הודעה לרשות המיסים בישראל המציינת את בחירתכם. תתבקשו לספק מסמכים המעידים על אופי הנכס המושכר, הוכחת ההכנסות משכירות והסכם חתום עם השוכרים.

מהם היתרונות והחסרונות של אפשרות המס של 10% בהשוואה לפטורים מלאים או חלקיים?

אפשרות המס של 10% מפשטת את הגשת המס על ידי החלת שיעור קבוע על הכנסות משכירות ברוטו, ללא התחשבות בהוצאות או פחת. לעומת זאת, פטורים מלאים או חלקיים מאפשרים למשכירים להחריג רמות הכנסה מסוימות ממס, אך דורשים חשבונאות מפורטת של הכנסות והוצאות. כל שיטה מתאימה למצבים פיננסיים שונים: האפשרות של 10% היא פשוטה, בעוד שפטורים עשויים להציע חיסכון גדול יותר במס אך עם מורכבות רבה יותר.

האם אוכל להשתמש באפשרות המס של 10% אם בבעלותי מספר נכסים מניבים?

כן, ניתן להשתמש באפשרות המס של 10% עבור הכנסות משכירות ממספר נכסי מגורים בישראל.

כיצד משפיעה אופציית המס של 10% על משכירים זרים?

אפשרות המס של 10% על הכנסות משכירות חלה גם על משכירים זרים המחזיקים בנכסים למגורים בישראל. עם זאת, בעלי דירות זרים צריכים לשקול גם את חובות המס במדינת התושבות שלהם ואת ההשלכות האפשריות של אמנת המס בין ישראל למדינת מולדתם. התייעצות עם מומחה מס מנוסה במיסוי בינלאומי מומלץ להבין את מלוא ההשפעה ולהבטיח עמידה בכל חוקי המס הרלוונטיים.

כיצד משפיעה אופציית המס של 10% על נטל המס הכולל שלי בהשוואה לשיעורי המס הרגילים?

אופציית המס המופחת של 10% על הכנסות מדמי שכירות יכולה להשפיע משמעותית לטובה על נטל המס הכולל שלכם בהשוואה לשיעורי המס הרגילים: נניח שיש לכם הכנסה שנתית חייבת של 100,000 ש"ח מדמי שכירות. לפי השיעורים הרגילים, על ה-100,000 ש"ח הראשונים משלמים 10% מס, כלומר 10,000 ש"ח מס, ועל כל סכום נוסף מעל 100,000 ש"ח משלמים מס של עד 47% (בהתאם לסכום). לפי שיעור המס המופחת של 10%, על כל ה-100,000 ש"ח משלמים 10%, כלומר סך המס שמשלמים הוא 10,000 ש"ח. במקרה זה יש חיסכון של עד 37% בתשלומי המס, מה שמהווה הפחתה משמעותית בנטל המס הכולל שלכם כמשכירי נכס להשקעה. החיסכון גדל ככל שסכום ההכנסה החייבת גבוה יותר. אם יש לך הכנסה נוספת ממקורות אחרים, כמובן שיש לקחת אותה בחשבון בחישוב המס הכולל.

מה קורה אם אני בוחר בטעות באפשרות של 10% מס אך לא עומד בתנאי הזכאות?

אם בחרתם בטעות באופציית המס המופחת של 10% על הכנסות משכר דירה אך לאחר מכן מתברר שאינכם עומדים בתנאים לזכאות להטבת המס הזו, הרי שצפויות לכך מספר השלכות:

1. תצטרכו לשלם את יתרת מס הכנסה שנותרה, לפי שיעורי המס הרגילים החלים עליכם, בתוספת ריבית והצמדה עבור התקופה מאז הוגש הדו"ח.

2. עלולות להיות סנקציות וקנסות מצד רשויות המס בגין דיווח שגוי או מטעה. הקנס יכול להגיע לסכומים גבוהים, בהתאם לחומרת המקרה.

3. אם יתברר שהייתה כוונת מרמה או השתמטות במתכוון מתשלום מס, ההשלכות יכולות להיות חמורות הרבה יותר, עד כדי הליכים פליליים.

לכן, חשוב מאוד לבדוק היטב מראש את עמידתכם בתנאי הזכאות ולהיוועץ במומחה מקצועי לפני בחירה במסלול מס מופחת זה. אם נפלה טעות - חשוב לתקן זאת בהקדם האפשרי מול רשויות המס.

מה קורה מעל גיל 60?

היות וחישוב המס משתנה מעל גיל 60 והכנסות הפנסיונרים לרוב אינן גבוהות במיוחד, נפתחות מעל גיל זה לפחות שלוש אפשרויות נוספות לחסוך ב-10 אחוז מס:

אפשרות אחת – חישוב מורכב של מקדם כפול הסכום מעבר לתקרה מעבר לפטור, וחיוב לפי מס שולי שמקטין את המס משמעותית. אפשרות שנייה – במידה וההכנסות נמוכות, ניתן לבחור בשיעורי מס שוליים וליהנות מנקודות זיכוי מתאימות. אפשרות שלישית – אם התשואה על הנכס נמוכה מאד, ניתן לקזז ממנה פחת וריבית ריאלית של משכנתא, ולהגיע לתשלום של מתחת ל-10 אחוז מס על כל שכר הדירה. במסלולים הללו ניתן להגיש דוחות רטרואקטיבית עד 6 שנים אחורה, ולחסוך הרבה מס.
 

משרד רואי החשבון פרלמוטר-טמיר-ייזום הוקם על ידי צוות רואי חשבון המתמצאים במיוחד בנושאי מיסוי, רובם יוצאי רשות המיסים. צוות זה יוכל לספק לכם את כל המידע הרלוונטי אודות האפשרויות העומדות בפניכם והדרכים לקבל את המירב המגיע לכם. פנו אלינו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם לייעוץ בנושא.
 
*אי דיווח על הכנסה מהשכרת דירה מהווה עבירה פלילית ואזרחית. מס הכנסה מבצע הצלבת מידע מול מס השבח כדי לאתר בעלי יותר מנכס אחד.

 

Coi בניית אתרים