טיפים לסוף שנה בנושא מיסוי והחזרי מס השקעות בניירות ערך והחזרי מס

טיפים לסוף שנה בנושא מיסוי והחזרי מס השקעות בניירות ערך והחזרי מס

 

לקראת סוף שנה יש לבחון את מצב תיק ההשקעות השנתי כדי להשקיע בתכנון נכון לתשלום מס מינמלי.

לשם כך ניתן לבקש מהבנק או ממנהל תיק ההשקעות את מצב הרווחים או הפסדים שמומשו כבר מתחילת השנה.

במקביל לבדוק את מצב תיק ניירות הערך נכון להיום לגבי ניירות ערך שעדיין לא מומשו.

(ניתן לבקש מהפקיד סימולציה של רווחים והפסדים מניירות ערך שעדיין לא מומשו).

אם אנו רואים שיש לנו עודף רווחים הונים מניירות ערך מצד אחד ומצד שני יש לנו ניירות ערך עם הפסדים הונים שלא מומשו בפועל , כדאי לבצע מעין מכירה רעיונית.

כלומר לממש בפועל את נייר הערך בהפסד ומיד לאחר מכן לקנות אותו בחזרה בבורסה.

במצב הזה יצרנו הפסד הון מניירות ערך שיצור לנו החזר מס מיידי , כיוון שהפסד ההון יקוזז מול רווח ההון והשארנו את תיק ניירות ערך באותו מצב אסטרטגי.

באותו אופן יש לבדוק האם קיבלנו השנה ריבית או דיבידנד מניירות ערך.

טיפים לסוף שנה בנושא מיסוי


להזכירכם רק הפסד שוטף מניירות ערך (כלומר הפסד מניירות ערך שנוצר באותה שנה) ניתן לקזז מהכנסות מריבית מניירות ערך או מדיבידנד מניירות ערך שנוצר באותה שנה.

ריבית רגילה כמו ריבית מפיקדון בנקאי לא ניתן לקזז מהפסד מניירות ערך.

לכן במקרה כזה בו קיבלנו ריבית מניירות ערך או דיבידנד חייב במס כדאי לנו באותו אופן לממש בפועל נייר ערך עם הפסד הון בבורסה מניירות ערך בגובה סכום הריבית והדיבידנד מניירות ערך , וישר לקנות את המניה מחדש וכך ניתן לקזז את הפסד ההון ולקבל החזר ממס בסכום המס שנוכה במקור מדיבידנד וריבית ניירות ערך.

בבדיקה הנ"ל כדאי לבדוק את שיעורי המס על הריבית או על הדיבידנד. היות ושיעורי המס נעים בדך כלל בין 15% – 25% , כדאי ליצור הפסד הון לקיזוז מול ריבית ודיבידנד מניירות ערך בשיעור מס של 25% ואולי לוותר על שיעורי המס הנמוכים בשביל שאותו הפסד הון בעתיד יקזז לנו רווח הון עתידי בשיעור של 25% מס.

אם יש לכם הפסד הון מניירות ערך שנוצר בשנים קודמות למשל בשנת 2012 , לא יהיה ניתן לקזז אותו מול ריבית ודיבידנד מניירות ערך שנוצר השנה.החזרי מס לגבי שכיר המשקיע בנירות ערך :

 

שכיר שלא מחויב בהגשת דוח לפי פקודת מס הכנסה יכול להגיש דוחות  שש שנים אחורה.

כלומר עד סוף השנה ניתן להגיש דוחות משנת מס 2008 ואילך.

יש לשים לב שבשנים הללו הבנק לא היה מקזז באופן אוטומטי הפסדים מניירות ערך אל מול רווחים מניירות ערך.

כלומר באופן טכני במידה והיה נוצר רווח הון מניירות ערך בתחילת השנה ולאחר מכן היה ממומש הפסד הון מניירות ערך , הבנק לא היה מקזז רטרואקטיבית ובעצם בשביל לקבל את החזר המס נדרש להגיש דוח לאותה שנה.

יש לציין שרק בשנים האחרונות עקב פנייה לבית המשפט הבנק מבצע את חישוב החזר המס באותה שנה.

באותן שנים קודמות אם היה מתקבל ריבית או דיוודינד מניירות ערך החייבים במס ולאחר מכן היה נוצר הפסד הון מניירות ערך הבנק לא היה מבצע החזר מס רטרואקטיבית.

הבנק או מנהל התיקים גם לא מקזז הפסד הון מניירות ערך משנים קודמות.

כלומר אם נוצרים הפסדי הון בשנים קודמות הבנק לא היה מקזז אותן מרווחי הון מניירות ערך בשנים הבאות באופן אוטומטי ולכן נדרשים להגיש דוחות להחזר מס .

לכן עליכם להזמין דחוף מהבנק לשנים 2008 ואילך טפסים המכונים טופס 867 א + ב

וטופס 867 ג'.

אלו הטפסים שמאשרים ומרכזים את הרווחים והפסדים מניירות ערך שמומשו בפועל בכל שנה ואת הריבית והדיבידנד מניירות ערך. וכמו כן את סכום המס שנוכה במקור בהתאם.סכנה בגין התיישנות דוחות

 

החשיבות הגדולה בהגשת דוח במועד היא במניעת התיישנות הפסדי הון מניירות ערך.

בשנת 2008 היו נפילות גדולות בשוקי ההון השונים ונוצרו קרוב לוודאי הפסדי הון גדולים מניירות ערך.

לכן יש חשיבות להגשת דוח לשנת 2008 במועד.

גם אם עד היום אפילו אין לכם שקל אחד של רווח הון מניירות ערך.

כי במידה ויהיו לכם בעתיד רווח הון מניירות ערך ואז ייעץ לכם יועץ המס או רואה חשבון שמגיע לכם החזר מס כי היו לכם הפסדים מניירות ערך בעבר ותרצו לקזז את אותם הפסדים

משנת מס 2008 ואילך , הרי שמס הכנסה יגיד לכם שלא הגשתם את הדוח לשנת מס 2008 במועד ולכן הוא לא יכיר בהפסדים עקב התיישנות ותפסידו הרבה כסף.

אם אתם מנהלים מספר חשבונות בנק יש לדעת שהבנקים לא מקזזים הפסד מניירות ערך מתיק ניירות ערך המנוהל בחשבון אחד אל מול רווח הון מניירות ערך המנוהל בחשבון אחר אפילו אם מדובר באותו סניף או בשני סניפים של אותו בנק!

אם אתם מנהלים חשבונות בחו"ל יש גם לבקש אישורים על הפסדים ורווחים מניירות ערך בכדי לקזז מול רווחים או הפסדים מניירות ערך בארץ.חובת הגשת דוח

 

הרבה אנשים לא יודעים כי על פי תקנות מס הכנסה גם אם אתה שכיר ואתה או בן זוגך או ילדך עד גיל 18 הם בעלי חשבון בתאגיד חוץ בנקאי שהיתרה במהלך השנה הגיעה בשנת 2012 לסכום של 1,839,000 ש"ח או שהכנסתו של השכיר או קרובו ממכירת ניירות ערך עברה סכום של 1,823,000 ש"ח הרי שאותו שכיר חייב בהגשת דוח למס הכנסה

כפוף לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון ) התשמ"ח 1988.

אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש.

בהקשר זה רשויות המס בישראל עושות מאמץ רב לקבל מידע מרשויות מס בחו"ל על חשבונות בנק מחו"ל במסגרת החלפת מידע.קיזוז הפסדים מניירות ערך אל מול רווחי הון בכלל.

 

הפסדים מניירות ערך בתנאים מסוימים ניתנים לקיזוז מול רווחי הון באופן כללי.

כך למשל במידה ושכיר מכר נכס נדלן (כמו קרקע שקיבל בירושה) ונוצר לו רווח הון חייב במס ניתן לקזז רווח זה מול הפסד הון מניירות ערך.

גם הפסדי הון מניירות ערך שמועברים משנים קודמות.

לשם כך אם אתם צופים בעתיד רווח הון מנדלן כלשהו בארץ או בחו"ל (לידיעתכם מכירת נדלן בחו"ל כולל דירת מגורים חייב במס בישראל) ויש לכם הפסדים בשנים קודמות עליכם להגיש דוח על ההפסדים גם אם הרווח לא מומש כדי למנוע התיישנות כדי שתוכלו לקזז בעתיד מול הרווח החייב ממכירת  נכס הנדלן.

לא ממזמן עבר חוק חדש שבו כל מי שמחזיק יותר מדירת מגורים אחת בתחילת שנת 2014 ומוכר אחת מדירות המגורים לאחר שנת 2014 , הרי שהרווח ממכירת אותה הדירה יחויב במס על החלק היחסי של השבח שנוצר משנת 2014 ואילך.

גם במקרה זה ניתן יהיה לקזז הפסד מניירות ערך אל מול שבח ההון העתידי.

באותה מידה מי שזקוק לכסף או רוצה לנצל את מחירי הדירות היום וחושש מתשלום מס שבח וברשותו הפסדי הון מועברים הרי שיכול היה למכור את הדירה ללא חשש ולקזז את רווח ההון מול הפסדי הון מניירות ערך בהתאם. 

מס יסף

בשנת 2013 תוקן החוק כך שכל הכנסה חייבת במס מעבר  להכנסה שנתית

של 811,560 (67,630 ש"ח לחודש) תחויב ב- 2% מס נוספים.

במקרה הזה גם רווח הון מניירות ערך נכלל בחישוב הנ"ל כך שאם יש לנו שכיר שבמקרה השנה קיבל בונוס גדול או מימש אופציות שקיבל מהחברה באופן חד פעמי והכנסתו מתקרבת לסכום

של 811,560 ש"ח כדאי לו לדחות את מכירות ניירות ערך לתחילת שנה הבאה כדי לחסוך 2% מס מיותרים.

דוגמאות נוספות – מימוש מקרקעין חייב במס באופן חד פעמי שמגדיל את ההכנסה החייבת ממס באופן חד פעמי.

גם במקרה זה כדאי לדחות את המכירה לשנה הבאה.


מאמר זה אינו מהווה חוות דעת מכל סוג שהוא ואינו מהווה בסיס לייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

Coi בניית אתרים