חינוך מיוחד

חינוך מיוחד


חוק חינוך מיוחד לילדים בישראל קובע זכאות למסגרות לימוד מיוחדות לילדים בגילאי 3 עד 21 המאובחנים עם לקות משמעותית. החוק מתייחס אל ילדים אשר אינם מסוגלים להשתלב במסגרות חינוך רגילות, ילדים הסובלים ממוגבלות גופנית/נפשית או בעיות התנהגות קשות. מסגרות חינוך מיוחד מופעלות בכל רחבי הארץ מתוך מטרה להעניק מענה מתאים לילדים בקרבת מקום מגוריהם.
השתלבות ראשונית במסגרות החינוך המיוחד מותנית בעמידה אל מול ועדת שילוב הקובעת האם אכן מדובר בילד אותו לא ניתן יהיה לשלב במערכת החינוך הרגילה. הועדה מבקשת במידת האפשר לשלב את הילדים במערכת החינוך הרגילה תוך הסתייעות בסייעות, תכניות לימודים מיוחדות ושאר גורמים תומכים. אותם ילדים אשר אינם מתאימים לשילוב במערכות החינוך הרגילות מועברים אל ועדת ההשמה הקובעת זכאות למסגרת חינוך מיוחד ושאר זכויות נלוות.


זכויות של ילדים במסגרת החינוך המיוחד

  1. זכאות לשירותי ליווי והסעות.

    2. זכאות לארוחות.
    3. זכאות לעזרים מסייעים.
    4. זכאות לטיפול רפואי או פרא רפואי בהתאם לצורך.
    נציין כי גם ילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות לימוד רגילות זכאים להטבות וסיוע במתכונת של סייע או סייעת צמודים, הסעות, טיפולים רפואיים ועזרים להתאמת סביבת הלימוד לצרכיו המיוחדים של הילד.


הליך מימוש הזכאות להטבות
את הצעדים הראשונים לקראת מימוש ההטבות הקבועות בחוק יוכלו ההורים לבצע כבר כאשר הילד בן 3. על ההורים להגיש את כל המסמכים הדרושים לוועדות השילוב, ללשכת הרווחה ולרשויות המס השונות. כאשר יש צורך בסיוע צמוד לילד יש לפעול במהרה לקבלת האישורים הדרושים מהרשויות השונות. לצורך מימון ההוצאות הכספיות הנלוות עבור חינוך מיוחד נמליץ להורים לפעול גם למימוש זכויותיהם כהורים לילדים נטולי יכולת מול רשויות המס, החוק מעניק להורים זכאות לשתי נקודות מס אותן ניתן לממש ולתרגם לצמצום תשלומי המס בתלוש השכר.

Coi בניית אתרים